Artwork

AVOIDED OBJECT, 1995

PARKER Cornelia
AVOIDED OBJECT, 1995

Δίχτυ, μεταλικά αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί με ανιχνευτή μετάλλων, σύρμα
168 × 168 × 2 εκ.

ΕΜΣΤ. Μέρος της Δωρεάς της Συλλογής Δ.Δασκαλόπουλου