ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ

Η Συλλογή Δ.Δασκαλόπουλου ακολουθεί ανοιχτή πολιτική δανεισμού που στηρίζεται στην πεποίθηση ότι τα νοήματα και οι επιδράσεις του έργου τέχνης οφείλουν να είναι διαθέσιμα σε ένα κατά το δυνατόν ευρύτερο κοινό και, άρα, το ίδιο το έργο δεν πρέπει να μένει εγκλωβισμένο και αδρανές μέσα στο σκοτάδι των κιβωτίων αποθήκευσης. Ο ρόλος που η συλλογή επιθυμεί να διαδραματίσει δεν είναι άλλος από εκείνον ενός προσωρινού θεματοφύλακα των μεγάλων ιδεών και της ανθρώπινης δημιουργικότητας στη φυσική, απτή εκδήλωσή τους. Για να αγγίξουν, όμως, αυτές το μέγιστο της επιρροής τους, είναι πρώτα απαραίτητο να διαχυθεί το μήνυμα της τέχνης στο εσωτερικό ενός ευρύτερου πεδίου, να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους αποδέκτες, πράγμα που αποτελεί και στόχο της συλλογής.

Η ίδια και τα φυσικά αντικείμενα που την απαρτίζουν δεν αντιμετωπίζονται παρά ως μια αποθησαύριση ιδεών, ένας οιονεί φυσικός πόρος ανοιχτός και προσβάσιμος που καλεί ιδρύματα και επιμελητές να τον αξιοποιήσουν. Η ένταξη έργων της Συλλογής Δ.Δασκαλόπουλου σε νέα πλαίσια μέσω της τοποθέτησής τους σε διαφορετικά κάθε φορά σκηνικά, που καλλιεργούν τη δημιουργία καινούργιων σχέσεων και τα εμπλουτίζουν με καινούργια νοήματα, έχει πάντοτε ενδιαφέρον και είναι διαφωτιστική. Για σχεδόν 30 χρόνια, η συλλογή έχει προβεί στον δανεισμό 200 και πλέον έργων σε περισσότερα από 120 ιδρύματα διεθνούς κύρους σε 5 ηπείρους, ενώ έχει παράλληλα αξιοποιηθεί από διάφορα μουσεία ως πρώτη ύλη για εκθέσεις που ενσαρκώνουν διαφορετικές επιμελητικές προσεγγίσεις της.

Header image: Rivane Neuenschwander, Contingent, 2008